444 8 118

Blog

Yapı Taahhüt İşlemleri Nelerdir?

Nov , 29
Yapı Taahhüt İşlemleri Nelerdir?

Yapı Taahhüt Nedir?

Yapı taahhüt boş bir arazi üzerine gerçek ve tüzel kişiler adına sıfırdan yapı inşa edilmesi işlemlerini kapsar.  Okul, hastane ve villa gibi yapılar bu şekilde inşa edilir. Yapı her ne amaçla kullanılacaksa ona uygun bir dizayn oluşturulur. İnşaatı yapacak olan firma taahhüt vermekle, söz konusu işle ilgili yükümlülüklerini yerine getireceğine dair söz vermiş olur.

Yapı taahhüt işlemleri;

  • Projenin hazırlanması,
  • Keşif bedelinin tespit edilmesi,
  • Fiyatlandırma yönteminin belirlenmesi,
  • Teklif alma yöntemine karar verilmesi ve
  • Projenin ihaleye çıkarılması aşamalarından oluşur.

İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihaleyi alan işletme ile sözleşme yapılır. İnşaat taahhüt sözleşmesi olarak bilinen bu anlaşma kanunlar dikkate alınarak yapılır. Anlaşmayı ihale yetkilisi ile müteahhit aralarında imzalar. Müteahhitlerin birden fazla olması halinde tüm ortaklar tarafından imzalanır. Yazılı olarak belirtilmediği sürece sözleşmenin noter tarafından tescillenmesi ya da onaylattırılması gerekmez.

Proje Hazırlama Aşamasına Dikkat

Yapı taahhüt işlemlerinin başlayabilmesi için ilk önce uzman bir ekip tarafından projenin hazırlanması gerekir. Bu aşamada kat planı, kesitler ve görüş planı gibi çalışmalar yapılır. Hazırlanan projeye göre arazide zemin ve temel etüt çalışması yapılarak bina temelinin güvenli olması sağlanır. Bunun yanı sıra vaziyet planı, kat ve çatı için de raporlamalar yapılır. Tüm bu işlemlerin genel adına avan proje yani ön proje adı verilir. Avan proje tamamlandıktan sonra onaya sunularak kabul aldıktan sonra uygulama ve kesin projeler oluşturulmaya başlanır.

Proje hazırlama aşamasına dikkat edilmesi sonraki adımların da sağlam atılmasına yardımcı olur. Bu nedenle bu aşamada alanında deneyimli bir firmayla çalışmak gerekir. Fortes İnşaat olarak sektörde edindiğimiz deneyimlerle size hizmet vermekteyiz. Projenin yapılacağı alanın dinamiklerini iyi tespit ederek en avantajlı projeyi oluşturmaktayız. Tek yapmanız gereken hemen bize gelerek danışmanlık almak!

Keşif Bedeli ve Fiyatlandırmanın Belirlenmesi

Projelerin tamamlanmasından sonra araziye inşa edilecek binanın ne kadara mal olacağını belirlemek amacıyla maliyet çalışması yapılır.  Keşif bedeli olarak adlandırılan bu bedel yalnızca inşaat giderlerini değil inşaatı yapacak firmanın elde edeceği kar miktarını da içermektedir. Bu çalışmalar sırasında dikkat edilmesi gereken nokta gerçekçi rakamlarla hareket etmektir. Gerçeğin çok üzerinde ya da altında hesaplama yapılması daha sonra sorun yaşanmasına neden olabilir.

Yapının fiyatlandırılmasına ilişkin sözleşmede herhangi bir şart yoksa Borçlar Kanunu gereğince işlem yapılacaktır. Buna göre fiyatlandırma inşaat aşamasında yapılan harcamalara ve yapının değerine göre belirlenecektir. Keşif değeri dikkate alınarak en iyi fiyat teklifi oluşturulabilir. İnşaat sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren Fortes İnşaat olarak, inşaat taahhüt işlemleri kapsamında konut, işyeri ve fabrika inşaatları yapmaktayız. Yapının tasarlanması, mimari-statik projelerinin hazırlanması, imalat ve montaj yapılması için çalışmalar yürütmekteyiz. İstediğiniz yapılar temelden çatıya kadar tüm aşamaları titizlikle yürütülerek tamamlanacaktır. Standartlara uygun, sağlam ve tasarım olarak estetik görünüme sahip kullanışlı yapılar inşa ettirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

© 2021 Fortes İnşaat | Tüm Hakları Saklıdır.