444 8 118

Blog

Kentsel Dönüşüme Neden İhtiyaç Duyuldu?

Sep , 24
Kentsel Dönüşüme Neden İhtiyaç Duyuldu?

Kentsel Dönüşüme Neden İhtiyaç Duyuldu?

Ülkemizde yaşanan büyük depremlerin etkileri ve meydana gelen kayıplar kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Sallanmanın etkisiyle risk grubu içerisinde olan binaların birçoğu yıkıldı. Güvenli ve sağlam bir gelecek kurabilmek için risk taşıyan binaların tespit edilmesi, taşıyorsa sağlamlaştırılması ya da yıkılıp yeniden yapılması amacıyla kanun çıkarıldı. 16 Mayıs 2012 tarihinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kanunu yürürlüğe sokuldu. Bu kanunla şehirlerdeki yapılan nitelikli hale getirilmesi, deprem, sel ve toprak kayması gibi doğal afetler dolayısıyla oluşabilecek büyük kayıpların önüne geçmek amaçlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm riskli alanların güvenli hale getirilmesini sağladığı için son derece önemlidir. Devlet tarafından belirlenen prosedür ve yasalara göre yapıların düzeltilmesi ya da yeniden inşa edilmesi sürecinden oluşur. Bu sayede çarpık kentleşme ve kaçak yapıların önüne de geçilmiş olur. Daha iyi bir gelecek ve uzun ömürlü binalar inşa etmede kentsel dönüşümün payı büyüktür.

Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl İşliyor?

Kentsel dönüşüm çalışmaları ilk olarak risk tespitinin yapılmasıyla başlar. Risk grubu içerisinde yer alan bir yapıda oturduğunu düşünen vatandaşlar Bakanlık tarafından lisans verilen kurumlara yapılarını kontrol ettirebilirler. Kontrolün yapılması için binadaki tüm yaşayanların onayı gerekmez. Maliklerden biri ya da kanuni olarak yapının temsilcisi olan kişinin risk tespiti için müracaat etmesi yeterlidir. Başvuru için binanın tapusu ve başvuranın kimlik belgesinin fotokopisi yeterlidir. Lisanslı kurumların hangileri olduğunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

“Bina Risklidir” Kararına İtiraz Edilebilir

Yapılan çalışmalar sonucunda riskli olduğu anlaşılan yapılar kurum çalışanları tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilir. Burada incelenen raporlar sonucunda bir karara varılır. Belediyenin raporunda “Bina risklidir” yazan bina kentsel dönüşüme hazır demektir. Bu aşamada sonuçtan memnun olmayan mülk sahipleri raporun yeniden incelenmesi için bakanlığa itiraz edebilir. Bu işlemi “Bina risklidir” tebligatını aldıktan sonraki 15 gün içerisinde yapmak gerekir. İtirazı inceleyen komisyon hızlı bir şekilde karara vararak sonucu size bildirir. Komisyondan binanın riskli olduğu kararı çıktıktan sonra kentsel dönüşüm için çalışma aşamasına geçilebilir.

Kesin karar çıktıktan sonraki ilk 60 gün içerisinde binanın ne şekilde, hangi müteahhitle, nasıl bir paylaşımla ve ne kadar zamanda yapılacağı en az 2/3 çoğunluk alınarak karara bağlanmalıdır. Alınan kararlar bina ortak karar protokolüyle resmileştirilmelidir. 60 gün içerisinde ortak bir karar alamayan mülk sahipleri için 30 gün daha ek süre verilir. Mülkün yıkım masrafları hak sahibi kişilerin arsa payı oranına göre paylaştırılır. Bina yıkıldıktan kısa bir süre sonra yapım işlemlerine başlanmalıdır.

Noter Onayı Almadan İş Yapılmamalıdır

Anlaşılan müteahhit firma ile yapılan kar karşılığı inşaat sözleşmesinde alınan mimar, teknik ve hukuki şartlar notere mutlaka onaylatılmalıdır. Onay sonrası belediye tarafından size özel bir proje hazırlanacak, inşaat izni alınacak ve gerekli kontroller yapılacaktır. Riskli yapı raporu alınmasından bina ortak karar protokolüne kadarki süreç yaklaşık 2 ay sürerken, inşaat izni ve binanın yapılması 18 ay kadar sürmektedir.

© 2021 Fortes İnşaat | Tüm Hakları Saklıdır.